Inclusief sporten

inclusief sporten

Inleiding

De gemeente Putten heeft de ambitie om meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier te laten ervaren. We gaan voor inclusieve sport en beweegomgeving, wat betekent dat iedereen mee kan doen. Ongeacht iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Want meedoen aan sport, en hier plezier aan beleven, moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. 

 

Aanbod

Regionale Samenwerking

Omdat inclusief sporten zich vaak over gemeentegrenzen begeeft is het wel zo makkelijk hier regionaal in op te trekken. Dit doet de gemeente Putten samen met de gemeenten Elburg, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Heerde, Nunspeet en Oldebroek en Putten. De doelstelling van deze werkgroep is om de regionale infrastructuur voor inclusief sporten te versterken, regionaal vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten en kennisuitwisseling te bevorderen.

Platform Uniek Sporten

Om deze doelstelling te bereiken sluiten we als regio onder andere aan bij het landelijk platform Uniek Sporten. Via www.unieksporten.nl wordt er een duidelijk overzicht gegeven van het beschikbare aanbod voor aangepast sporten, zowel lokaal als regionaal. 

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Kelvin van den Broek