Sport- en beweegakkoord

Een GO voor het lokale sport- en beweegakkoord in Putten 

De ambities met betrekking tot sport & bewegen in Putten zijn vastgelegd in het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Lokale sportverenigingen, Actief Putten, de Puttense Sport Federatie, de gemeente, het onderwijs, en diverse zorg- en maatschappelijke partners zijn samen tot het akkoord gekomen. Dit akkoord benoemt de belangrijkste ambities en de daarbij behorende acties waar we komende jaren gezamenlijk de schouders onder willen zetten. Hoofddoel van het akkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen in de gemeente Putten. 

Vanaf januari 2021 is het tijd om deze ambities om te zetten tot acties. Het sport- en beweegakkoord kent 4 thema’s waarvan een deel is uitgewerkt en andere in de steigers staan. De 4 thema's zijn ‘Een leven lang gezond’, ‘Gezonde sportorganisaties’, Sport spelen en bewegen in de buurt’ en ‘het positieve voorbeeld’. Het gehele sport- en beweegakkoord is te vinden onder het kopje 'Lokaal Sportakkoord'

Aanvragen

Vanaf mei is het voor iedereen mogelijk om een aanvraag te doen voor het uitvoeringbudget. Dit kan aan de hand van het aanvraagformulier. Er is een kernteam opgericht om alle aanvragen te beoordelen. Dit team bestaat uit mensen die verschillende partijen vertegenwoordigen die zich in het dagelijks leven bezig houden met sport en bewegen in de gemeente Putten. Iedere 6 weken komt dit team bij elkaar om de aanvragen te beoordelen, zodat de initiatiefnemers snel aan de slag kunnen.

Lokaal Sportakkoord

Aanvraagformulier