Tijd voor Krijt

Ouderen ontmoeten elkaar met koffie en biljart

Door de biljartvereniging 2 Brothers wordt gedurende 10 vaste dagdelen een tafelbiljart geplaats op een vaste locatie. De vereniging zorgt voor 1 of 2 begeleiders. We nodigen mensen van de doelgroep uit om gedurende die tijd en op die plaats samen te komen om met elkaar te gaan biljarten. De begeleiders helpen de mensen een handje als dat nodig is. Ze kunnen ook van alles vertellen over de BV 2 Brothers. 

De vereniging is sinds 1 juli 2020 gevestigd in de oude sportkantine van SDC aan de Roosendaalseweg 111 te Putten. We hebben daar de beschikking over 5 biljartafels. Het clubgebouw is een plek voor "spel" maar bovenal voor ontmoeting. Veel leden van de club komen er bijna dagelijks!!